industrimarkedsføring  - teknisk illustrasjon

Forklarende tegninger som forenkler kommunikasjonsprosesser eller når ideer skal presenteres.
Dette kan være "see through" tegninger eller andre egnede måter å forklare visuelle, systemer og prosesser.