produktdesign  - ideutvikling og presentasjon

Benytter frihånd og Mac i kombinasjon på idestadium.
Illustrator og Photoshop. 
3-D modellering foregår i samarbeid med egne
leverandører etter avtale med kunde.